شرایط و مراحل شرکت در معاملات در حراجی جواهرات: فروشندگان جواهرات بایستی ابتدا با ثبت نام در سایت بعنوان فروشنده،  جواهرات خود را به شرکت معرفی کنند ، مدیریت حراج جواهرات مورد نظر را به کارشناسان و مراکز رسمی و معتبر تشخیص اصالت جواهرات معرفی وپس از بررسی جواهر مورد نظربصورت رسمی  شناسنامه اصالت  صادر میشود ، پس از این مرحله جواهر مورد نظر همراه با شناسنامه اصالت به کارشناسان قیمت گذاری رسمی دادگستری معرفی و جواهر مورد نظر قیمت گذاری خواهد شد. بعد از این مرحله و طی شرایط شرکت در حراجی ، جواهر در حراجی شرکت داده خواهد شد.   قیمت جواهرحراجی گذاشته شده با قیمت کارشناسی وهمراه با قیمت پیشنهادی فروشنده خواهد بود که قیمت پیشنهادی فروشنده میتواند در یک محدوده مثبت و منفی بیست درصد قیمت کارشناسی باشد.   شرکت کنندگان در حراجی بایستی ابتدا در سایت بعنوان خریدار عضو شوند و مقررات مربوطه خریداران را رعایت کنند در غیر اینصورت مجاز به شرکت در حراجی نیستند. شرکت بعنوان مجری حراجی در طول مراحل حراجی مالک جواهر نخواهد بود و فقط از طرف مالک جواهر اقدام به حراج و فروش میکند و حق الزحمه ای بعنوان حق العمل کاری بابت آماده سازی و برگزاری و تسهیلات معامله از فروشنده دریافت میکند.  پیشنهاد دهنده نهائی و شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد داده باشد متعهد به خریداری جواهرات خواهد بود و در صورت استنکاف و یا عدم پرداخت وجه جواهرات در موعد مقررمبلغ تضمین برای تامین ضرر و زیان وارده به شرکت به نفع شرکت ضبط خواهد شد و ضمنا" ایشان  مسئولیت هر گونه ضرر و زیان قیمتی خواهد بود.   در صورتی که فروشنده از تحویل کالا استنکاف کند و یا منصرف شود بایستی طبق ضوابط و مقررات ضرر و زیان های معامله را به شرکت پرداخت نماید. قوانین و مقررات: شرایط خرید و فروش ۱. جواهرات بر مبنای ارزش واقعی و به روز آنها که توسط کارشناسان قیمت گذاری دادگستری پس از تائید اصالت و صدور شناسنامه برای آنها، توسط برگزارکنندگان حراج،و بر اساس قیمت پایه مورد توافق با صاحب اثر در حراج ارائه خواهد شد. جواهرات شرکت کننده در حراج  به مدت ۳ روز در هتل پارسیان آزادی در معرض مشاهده علاقه‌مندان بوده و در عصر روز چهارم طی مراسمی به حراج گذاشته خواهد شد..   ۲. قیمت جواهرات در یک مزایده آزاد و بر مبنای رقم نهایی چکش‌خورده در حراج تعیین شده و هیچ مبلغی افزون بر آن از خریدار مطالبه نخواهد شد..   ۳. تنها متقاضیانی که پیشاپیش ثبت نام و شماره مزایده دریافت کرده‌اند، مجاز به شرکت در حراج می‌باشند. برای شرکت در مزایده از نظر تعداد محدودیتی وجود ندارد، لیکن فروشنده یا صاحب جواهرات مجاز به شرکت در مزایده آن نیست..   ۴. حراج‌گزار در این حراج، مالک جواهرات نبوده و تنها از طرف مالک برای فروش آن اقدام می‌نماید و هیچ‌گونه انتقال مالکیتی در خصوص اثر به وی صورت نمی‌‌پذیرد. حق‌الزحمه (حق‌العمل) حراج‌گزار صرفاً بابت آماده‌سازی شرایط حراج و برگزاری آن و فراهم نمودن تسهیلات اجرای این معامله است.   ۵.  روش خرید جواهرات از حراج: خریدار بایستی حاکثر 24 ساعت قبل از شروع مزایده ، در سایت ثبت نام و اقدامات لازم را انجام دهد.. .   ۶. برای هر اثر، دو برآورد حداقل و حداکثر تعیین شده است. مزایده معمولاً از رقمی پایین تر از برآورد حداقلی آغاز شده و به ترتیب زیر افزایش خواهد یافت: تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان هر بار یک میلیون تومان افزایش. از ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان هر بار دو  میلیون تومان افزایش. از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان هر بار پنج میلیون تومان افزایش. از مبلغ ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هر بار ده میلیون تومان افزایش. از مبلغ ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان هر بار بیست میلیون تومان افزایش. از مبلغ ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان هر بار پنجاه میلیون تومان افزایش. از مبلغ یک میلیارد تومان به بالا هر بار صد میلیون تومان افزایش.   ۷. حراج‌گزار با موافقت صاحب جواهر رقمی کمتر از برآورد را به عنوان رزرو یا پایه فروش تعیین خواهد کرد و مجاز به فروش اثر از طرف صاحب جواهر در این مبلغ و بالاتر از آن می‌باشد. در صورت عدم تعیین رقم رزرو، حراج‌گزار مجاز به فروش جواهر از طرف صاحب جواهر به قیمت بر‌آورد حداقلی و بالاتر از آن است.   ۸. مزایده روی بالاترین پیشنهاد، چکش‌خورده و پایان می‌پذیرد. پیشنهاد‌دهنده نهایی متعهد به خریداری جواهر در این قیمت است و در صورت استنکاف یا عدم پرداخت وجه اثر در موعد مقرر، مسئولیت هرگونه ضرر و زیان وارده را طبق مقررات و توافق قبلی راساً تقبل می‌کند..   ۹.شرایط تحویل : برای تحویل جواهرات ، حداکثر یک هفته خریدار بایستی کل وجه مورد معامله را به حساب حراجی واریز نماید. فروشنده هم بایستی تا 48 ساعت پس از واریز وجه ، جواهرات مربوطه را برای تحویل با حراج گزار هماهنگ نماید، جواهرات مجددا" در حضور کارشناس رسمی دادگستری بررسی و در صورت صحت به خریدار انتقال داده میشود و وجه فروشنده پس از کسر کارمزد مربوطه توسط حراج گزار پرداخت میگردد. در صورت استنکاف فروشنده از استرداد جواهر، مبلغ ودیعه طبق قرارداد بعنوان خسارت دریافت و بخشی از آن به خریدار و بخشی به حراج گزار بعنوان خسارات وارد آمده پرداخت میشود..
topTop