زمان شروع حراجی 1400-02-13 15:50:00
زمان پایان حراجی 1400-02-20 15:46:59
حداقل قیمت تعیین‌شده 1,200,000,000 تومان
تستی

یک سرویس کامل شامل گردنبند اویز گوشواره و یک عدد دستبند

فروشنده: سهراب اشرفی
گواهی‌های تایید اصالت و قیمت
گواهی اصالت
گواهی قیمت
سهراب اشرفی
بالاترین پیشنهاد
1,300,000,000
تومان
تستی

<p>یک سرویس کامل شامل گردنبند اویز گوشواره و یک عدد دستبند</p>

...بیشتر
فروشنده
سهراب اشرفی
زمان شروع حراجی
99/05/28 - 14:32
زمان پایان حراجی
99/05/29 - 14:32
حداقل قیمت تعیین‌شده
۷,۵۱۸,۶۶۰ تومان
گواهی‌های تایید اصالت و قیمت
گواهی اصالت
گواهی قیمت
2 :23 :15 :23
تا شروع حراجی
توجه
به منظور شرکت در حراجی، لازم است حساب شما به مقدار 10 درصد مبلغ تعیین شده موجودی داشته باشد. در صورت برنده نشدن در حراجی، این مبلغ پس از پایان حراجی، به حساب شما باز خواهد گشت
topTop